Felhasználási feltételek

Podmínky používání

Používáním této stránky podmínky používání, jak je popsáno v těchto pravidlech, se mají automaticky považovat za schválené, proto si je pozorně přečtěte.

Informace zaznamenané na našich serverech:

Při vstupu na webové stránky, naše servery automaticky zaznamenávají IP adresy našich uživatelů, typ operačního systému a typ prohlížeče používaného uživateli, a některé další informace. Tyto informace zužitkujeme pouze v souhrnné (agregované) a zpracované formě, za účelem nápravy případných chyb našich služeb, pro zlepšení jejich kvality a pro statistické účely. IP adresa a soubor záznamu v některých případech mohou být považovány za osobní údaje.

Spamming, reklamní e-maily:

Údaje umožňující individuální přístup k uživatelům (například e-mailové adresy) využíváme výhradně jen pro účely předem schválené uživatelem, bez předchozího písemného souhlasu uživatele (nehledě na výjimky stanovené v zákoně) tyto v žádném případě neposkytneme třetím stranám.

Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat informační materiály pro uživatele, kteří souhlasili posíláním takových informací. Elektronické dopisy tohoto druhu budou posílány do té doby, dokud uživatel nebude výslovně protestovat proti tomu, prostřednictvím zákazu posílání dalších materiálů.

Údaje umožňující fyzický přístup k uživatelům

Údaje umožňující fyzický přístup k uživatelům mohou být shromažďovány pouze v případě, když  to povaha služby vyžaduje, (například, předplatné, výherní hra).

Údaje používáme výhradně pro účely předem schválené uživatelem, nebo pro účely stanovené v právních předpisech (daňové oznámení, daňová evidence), tyto (nehledě na výjimky stanovené v zákoně) v žádném případě neposkytneme třetím stranám.

Osobní údaje v případě ukončení jejich zamýšleného použití, nebo na Váš požadavek operátor automaticky a neobnovitelným způsobem zlikviduje.

Odkazy

Naše služby obsahují mnoho připojení (odkazy), které vedou na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Za postupy těchto poskytovatelů služeb pro ochranu údajů a informací provozovatel nesnáší odpovědnost.

Vyloučení odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že Internet je otevřená síť, která nelze považovat za bezpečnou, provozovatel vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody způsobené zničením, opožděným doručením, nebo jinou chybou elektronicky přenášených zpráv.

Ačkoliv Administrátoři a Moderátoři udělají vše, aby co nejdříve odstranili nebo vymazali z Fóra jakékoliv všeobecně nepřípustné materiály, je nemožné prohlédnout každý jeden příspěvek. V důsledku toho souhlasím, že všechny příspěvky v tomto fóru odrážejí názory autora příspěvku a ne stanovisko Administrátorů, Moderátorů a webmastera – proto oni nemohou být zodpovědný za obsah příspěvků.

Souhlasím s tím, že nebudu posílat žádné hanlivé, obscénní, vulgární, pomlouvační, výhružní, urážlivé, nebo jakékoliv jiné obsahy nebo materiály, které porušují osobnostní práva, autorská práva jiných osob, nebo jinak porušují právní předpisy. Neposílám dále žádné materiály, které jsou v rozporu s obecným vkusem veřejnosti, protože to je veřejné fórum. Porušení výše uvedených zásad přináší s sebou okamžité a trvalé smazání vašeho účtu.

Souhlasím, že webmaster, Administrátor a kterýkoli Moderátor má právo odstranit, upravit můj příspěvek, nebo uzavřít témata, které jsem otevřel, pokud to uznají za nutné.

Editoři stránky nepřijmou odpovědnost za technické problémy vzniklé při posílání, nahrávání příspěvků a jiných obsahů!

Při sledování videí, a v případě on-line vysílání redakce sport1tv.hu nesnáší odpovědnost za technické problémy, které případně nastanou při sledování / vysílání na straně uživatele (user). V sport1tv.hu si vyhrazuje právo změny v případě on-line vysílání!

Autorská práva

Obsah webové stránky, pokud není uvedeno jinak, je duševním vlastnictvím provozovatele, proto tento obsah může být používán pouze v určitých v mezích zákona. Materiály nacházející se na webových stránkách uživatel není oprávněn měnit, reprodukovat, publikovat, předvádět, distribuovat nebo jinak používat pro veřejné nebo komerční účely.

Ve smyslu těchto podmínek je zakázáno používání těchto materiálů na jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém systému pro jakékoliv účely. Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem a jejich jakékoliv použití bez povolení porušuje autorské právo, patentové právo (ochranná známka) a další právní předpisy.

Různá ustanovení

Provozovatel je oprávněn ve vlastní kompetenci kdykoliv měnit obsah těchto podmínek, takže doporučujeme čas od času znovu pozorně přečíst tyto webové stránky, abyste měli k dispozici vždy účinné informace.

Vyskytující chyby

Informace zobrazené na této stránce jsou publikovány výhradně pro informační účely, za jejich přesnost a aktuálnost AMC Networks Central Europe Kft. nesnáší žádnou odpovědnost.

Zpět