Stručná pravidla

Americký fotbal hraje 11 hráčů na každé straně, kteří se můžou při přerušení libovolně střídat. Každé mužstvo má minimálně dva 11členné týmy – jeden určený pro útok – (offense) a jeden pro obrannou hru (defense). Na hřiště vždy nastupuje útok jednoho týmu proti obraně druhého a naopak.

Celkový čas utkání je 60 minut, rozdělený do čtyř čtvrtin po 15 minutách, s jednominutovou přestávkou mezi čtvrtinami a 12minutovou přestávkou mezi poločasy (tj. mezi druhou a třetí čtvrtinou). Některá utkání se hrají na 4x12 minut. Hraje se na čistý čas.

Americký fotbal se hraje na obdélníkovém hřišti (trávníku nebo umělém povrchu) dlouhém 120 yardů (1 yard = 0,914 m), které je pravidelně rozděleno na 12 desetiyardových pásem. Dvě krajní pásma se nazývají end zone - koncové zóny. Jednotlivé čáry jsou označeny od středu směrem ke koncovým zónám postupně 50, 40, 30, 20, 10 yardů. Čára, kterou začíná end zone, se nazývá goal line – gólová čára a na konci endzone stojí branky. Každá branka se skládá ze dvou bílých nebo žlutých, alespoň 9 m vysokých vertikálních sloupů, spojených ve výšce 3 m nad zemí stejně barevnou horizontální tyčí.

HRA

Snahou útoku je dosáhnout maximálního bodového zisku, tedy dosáhnout touchdown (6 b.) nebo alespoň field goal (3b). Tým má 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardové vzdálenosti. Pokud se útoku podaří překonat 10y, získává opět první down a může pokračovat ve hře. Pokud se však útok neposune o 10 yardů ani na 4.pokus, získává míč a tím i právo k útoku soupeř.

Místo, odkud se rozehrávají jednotlivé akce a kolem kterého se stavějí týmy do základního postavení, se nazývá line of scrimmage.

Vlastní akce začíná v okamžiku, kdy centr na smluvený signál podá/hodí míč quarterbackovi QB (snap), který pak buď míč hodí receiverovi - WR (pass), nebo předá runningbackovi RB (run), který se snaží s míčem dostat do soupeřovy endzony, a končí v momentě, kdy obrana složí hráče s míčem, vytlačí ho do autu, hráč s míčem se dotkne země jinou částí těla než podrážkou a nebo dlaní ruky.

Při pasu je hra ukončena, pokud přihrávka šla mimo hřiště (out of bounds) či mimo chytajícího hráče (nebo ji hráč nezpracoval) a míč spadl na zem (incomplete pass). Obrana může pro svoje mužstvo získat míč při kterémkoliv pokusu útoku v následujících případech (turnover):

* Fumble - jde o vypadnutí míče hráči, jenž ho má v držení (např. při předávce mezi hráči útoku nebo vypadnutí při srážce hráče s míčem a obráncem). Pokud dojde k fumble, jedná se o volný míč a tým, který ho získá, má právo okamžitě útočit, hráč s míčem může běžet co nejdál do soupeřova pole (třeba i dosáhnout touchdown), popřípadě ho zalehnout a tím si vydobýt právo útoku na místě, kde byl míč získán (fumble recovery).

* Interception - jedná se o zachycení míče hráčem obrany při pasu, tedy při přihrávce útoku směrem vpřed. Musí ale jít o zachycení přímo ze vzduchu, pokud míč obránci vypadne, jedná se o incomplete pass a útok může pokračovat dalším pokusem. Pokud však obránce míč zachytí a udrží, je situace jako při fumble, jeho tým získává okamžitě právo útoku.

Na začátku zápasu, začátku druhé poloviny a po každém TD a field goalu se provádí výkop (kickoff) z 30y čáry. Kdo bude kopat na začátku utkání, se určí losem, v polovině zápasu si vybírá soupeř, který prohrál los na začátku. Po TD nebo field goalu vykopává mužstvo, které bodovalo, tedy doposud útočilo. Zvláštní výkop se provádí po safety, kdy vykopává mužstvo, kterého hráč byl složen v endzone a navíc musí kopat už z 20 yardové čáry. Při výkopu mohou nastat tyto situace:

* kopnutý míč padne do soupeřovy endzone, nebo protne (dotkne se) goal line. V tomto případě se jedná o tzv. Touchback a přijímací tým (který bude útočit) bude své útočné pokusy začínat z 20 yardové čáry.

* kdokoliv z přijímacího týmu míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu.

* kdokoliv z vykopávajícího týmu (potom, co míč překoná 10 yardů) míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu - onside kick.

* balón po výkopu opustí hřiště ještě před tím, než protne goal line, nebo se dotkne autové čáry/sideline. V tomto případě se jedná o faul a přijímací tým si může vybrat tyto možnosti :

a) vykopávající tým bude provádět znovu kickoff o 5 yardů dál, tedy na 30 yardové čáře

b) přijímací tým bude rozehrávat útok 30 yardů od místa kde byl kopnut kickoff (nejčastější volba týmů)

c) přijímací tým bude rozehrávat z toho místa, kde míč opustil hřiště

Další herní situací, která může nastat, je punt. Jedná se o kopnutí míče z ruky daleko do soupeřova pole. Útok provádí punt (většinou) tehdy, jestliže má čtvrtý pokus a z předchozích akcí je zřejmé, že se mu nepodaří získat 1.down, a dosud se nedostal tak blízko soupeřově brance, aby mohl kopnout field goal. Tímto kopem se útok vzdává míče a práva útočit a funkce týmu na hřišti je stejná jako při kick off.

SKÓROVÁNÍ

Touchdown - 6 bodů - akce, při které hráč donese míč do endzony soupeře nebo v ní přijme přihrávku vzduchem (pass od svého quarterbacka). Po TD má tým možnost dalšího bodování. Mužstvo může bodovat dvěma způsoby:

* Conversion - 2 body - tým má jeden pokus (down) na rozehrání normální akce a skórování TD

* Extra point - 1 bod - kop ze země do brány

Field goal - 3 body - kop ze země, do brankové konstrukce (háčka), provedený kdekoliv ze hřiště.

Safety - 2 body - tímto způsobem může skórovat obrana. Jde o složení útočícího hráče s míčem v jeho vlastní endzoně. Nastane také při situaci, kdy útočící tým provádí punt a míč zblokuje bránicí tým a míč skončí v autu v útočící endzone.

A něco málo pro pokročilejší O AMERICKÉM FOTBALU

HRACÍ ČAS

Celkový čas utkání je 60 minut. Hraje se na čistý čas.

* Rozhodčí zastavuje čas v případě, že útočící hráč vyběhne (nebo je vytlačen) do autu (tzv. out of bounds)

* Čas je zastaven v případě, že jeden z týmu skóruje (touchdown, field goal, safety).

* Čas je zastaven v případě, že si jeden z týmu vybere timeout (každý tým má 3 timeouty na poločas).

* Čas je zastaven v případě, když se rozhodčí ,,potřebují poradit“ (např. při zkoumaní videozáznamu, měření 1. downu, posuzování faulů)

* Časomíra se zastaví v případě, že je potřeba ošetřit zraněného hráče.

* Časomíra je zastavena v případě, že si týmy vyměňují pozice (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).

* Rozhodčí zastaví čas v případě komerční přestávky.

* Čas je automaticky zastaven v druhé a čtvrté čtvrtině, jestliže zbývají dokonce utkání 2 minuty (tzv. two-minute warning).

* Rozhodčí nechá čas puštěný, když se hráči útoku posunou nebo ztratí yardy.

LIVE BALL: Živý míč je míč ve hře. Pokud se míč při pasu, kopu nebo fumble ještě nedotkl země, jedná se o živý míč v letu.

DEAD BALL: Mrtvý míč je míč mimo hru.

FREE BALL: Pokud míč není v držení hráče, je volný míč živým míčem při:

1. Běhu. 2. scrimmage nebo free kick (volný kop) předtím, než dojde k získání nebo znovu nabytí míče nebo když se dle pravidel jedná o mrtvý míč.

3. dopředném legálně zahraném pasu v intervalu mezi dotknutím míče a dokončením (complete), nedokončením (incomplete) nebo zachycením pasu protihráčem (interception).

4. Všichni hráči mají právo dotknout, chytit nebo zmocnit se míče, který je volným míčem z fumble nebo z přihrávky vzad. Právo dotknout se volného míče z kicku (kop) se řídí pravidly pro kick a právo dotknout se míče při dopředné pasu se řídí pravidly pro pasy.

NĚKTERÉ VYSVĚTLIVKY

* Blokování: Blokování je v útoku bránění protihráče přímým kontaktem jakoukoliv částí těla blokujícího hráče.

* Skládání: tackle-skládka – bránící hráč provede tackle/složí hráče s míčem na zem a tím zastaví hru.

* Faul: Faul je porušení pravidel, za které je nařízena penalta (trest, ztráta yardů/downu ). Rozhodčí signalizuje faul vhozením žlutého šátku (flag ).

* Fumble: Fumble je každá akce, kromě pasu dopředu, kopu, nebo úspěšného držení míče, při které hráč ztrácí míč ze svého držení a znamená tak volný míč. Při pasové hře může dojít k fumble tehdy, jestliže receiver byl složen/“tacklován“ tak, že měl míč pevně pod kontrolou a dopadl nohama na zem, a míč poté upustil. Při běhu, kdy se hráč (RB - running back) protlouká polem obránců a míč mu vypadne z rukou dříve, než se stačí dotknout kolenem země, nebo při špatné předávce od QB (quarter backa)- fumble. U passové hry: pokud se jedná o pitch (pitch: přihrávka QB na RB spodem - vždy ve vlastním poli) a RB nezachytí tuto přihrávku, jedná se o fumble.

* Interception: Nastává když bránící hráč zachytí přihrávku vzduchem. Může dále pokračovat v útoku, popř. skórovat.